aute

m
Dret processal

En el dret processal andorrà, acte resolutori o interlocutòria.