autoaprenentatge

m
Educació

Mètode d’aprenentatge en què l’alumne adquireix coneixements sense l’ajuda d’un professor.

Generalment es basa en la lliure disponibilitat de materials i recursos diversos que inclouen sistemes d’autocorrecció.