autocefàlia

f
Cristianisme

Dret d’algunes esglésies nacionals ortodoxes de governar-se pels sínodes propis i d’elegir els propis bisbes, sense dependre del patriarca de Constantinoble, bé que hi estiguin en comunió de fe.