autoclau

adj
Tecnologia

Dit dels sistemes de tanca de recipients sotmesos a pressió interna en els quals la mateixa pressió prem la junta i l’hermetitza.