autòdrom

m
Transports

Circuit de cursa per a automòbils, en forma oval i d’unes longituds que oscil·len entre els 2,5 i els 4,5 km, on els vehicles poden atènyer velocitats de gairebé 300 km/h.

La pista és tancada i contínua, feta d’aglomerat asfàltic d’elevat coeficient d’adherència, i té revolts peraltats i alemnys dos llargs trams rectes. Un dels primers circuits d’aquest tipus fou el de Terramar (Sitges), construït sota el model dels de Booklands i Monza. Els autòdroms tradicionals han esdevingut massa perillosos per als ràpids vehicles de competició moderns i, tret del d’Indianàpolis (4 032 m), o no s’utilitzen, o hom n'ha modificat el traçat, reduint la longitud de les llargues rectes de tribuna, o han estat ampliats amb un circuit complementari que els fa ésser més lents, com és el cas dels de Monza (4 250 + 5 750 m), Montlhery (2 500 + 11 230 m), etc. La majoria de les grans curses internacionals, però, se celebren avui dia en circuits permanents i en alguns circuits urbans habilitats per a tal finalitat.