Avaris

Ciutat de l’Egipte faraònic situada, sembla, a la porció NE del delta.

Els hikses l’elegiren com a capital i hi romangueren uns cent cinquanta anys, fins que fou presa per Amosis (~1567 aC). A partir d’aleshores, Avaris desapareix de les fonts, si no és que calgui identificar-la, segons alguns, amb Tanis (moderna Ṣān al-Ḥaǧar) o amb Qantir-Hattana, que, segons altres, seria també la residència ramèssida de Pi-Ramsès.