avellaner

m
Botànica
Agronomia

Qualsevol dels arbres del gènere Corylus , semblants a l’avellaner, sobretot els productors d’avellanes comestibles.