aviador
| aviadora

f
m
Transports

Membre de la tripulació d’una aeronau.