aviador
| aviadora

f
m
Indústria tèxtil

Operari que, en els telers de mà, netejava l’estregat dels ordits de seda.