Avilés

Vista d’Avilés des de la riba dreta de la ria

© Jaume Ferrández

Municipi de la comunitat autònoma d’Astúries, situada al fons de la ria d’Avilés, vora la Cantàbrica.

Centre d’àrea comercial i nucli industrial (tèxtils, químiques, adobs, destil·leries de licors, construcció de calderes, fàbrica de vidres, etc). Des del 1950 a la meitat dels anys setanta l’estat hi instal·là una important indústria siderúrgica que arribà a produir prop de la me itat de tot el ferro i l’acer espanyols. Posteriorment, la crisi d’aquest sector afectà greument l’economia de la ciutat. Nus de comunicacions (ferrocarril normal i miner) i port comercial (primer port pesquer de l’estat). L’augment de la població, a conseqüència de la industrialització tingué lloc sobretot entre els anys cinquanta i seixanta. Amb el declivi industrial, ha perdut habitants gradualment.