avió militar

m
Militar

Avió de combat

© Fototeca.cat

Avió especialment condicionat per a usos militars.

L'avió de bombardeig o bombarder és destinat al bombardeig d’objectius militars enemics; hom distingeix el d’abast mitjà, com el Boeing B-66, el Tupolev Tu-16, o 3l Mirage IV-A, del de gran abast o estratègic, com el Boeing B-52,o el Tupolev Tu-95.

L'avió de caça, també anomenat caça o interceptor, té bàsicament la missió d’interceptar i de destruir els bombarders enemics. Els caces solen ésser avions amb un o dos tripulants, gran velocitat ascensional i de creuer, elevat sostre de vol, i radi d’acció relativament petit. Sovint hom combina les característiques del caça i les del bombarder en l'avió de caça i bombardeig o caça -bombarder, com en el cas del Lockheed F-104 o del Repúblic F-105.

L'avió de reconeixement sól ésser un avió de caça o de bombardeig adaptat al transport d’equips fotogràfics o d’altres aparells d’observació, capaç de volar a grans altures Airbone Warning and Aerial Control System.

El transport aeri de tropes, material, etc, és encomanat a l'avió de transport, generalment una versió militar de l’avió de transport civil avió militar.

Llevat dels bombarders estratègics de gran radi d’acció i dels avions de transport, la tendència actual és de dissenyar avions polivalents que permetin d’acomplir missions differents. En els avions de bombardeig o bombarders, actualment hom tendeix a disposar d’avions de curt abast i relativament important càrrega ofensiva en forma de bombes o míssils aire-terra, els quals reben freqüentment la denominació d’avions d’atac. Entre aquests hom pot trobar tipus com el Grumman A-6F Intruder o el Sukoi Su-24 d’ales de geometria variable. Pel que fa als avions de caça o caces, hom distingeix els caces interceptors, com el MiG-31, dels de superioritat aèria —com el McDonnell-Douglas F-15 'Eagle’,o el MiG-29—, dels de tipus polivalent —com el General Dynamics F-16 ‘Fighting Falcon'—, i dels que combinen les característiques del caça i les del bombarder en l’avió caça-bombarder, com el British Aerospace Harrier de característiques VTOL.