Avís als Navegants

Publicació periòdica d’informació per als navegants, especialment respecte a perills o anormalitats (mines a la deriva, fars espatllats, exercicis de tir naval, etc).

Part d’aquesta informació és també comunicada per radiotelegrafia o radiofonia. En anglès és anomenada “Notices to Mariners” (EUA) i “Admiralty Notices to Mariners” (Gran Bretanya), en francès “Avis aux Navigateurs” i en castellà “Aviso a los Navegantes”.