Avui

Diari en català publicat entre el 14 d’octubre i el 15 de desembre de 1933 amb el subtítol de Diari de Catalunya.

Dirigit per Josep Janés i Olivé, alternà la informació diària amb la creació literària. Hi col·laboraren, entre d’altres, Ventura Gassol, Pere Calders, Víctor Català, Carles Riba, Pere Calders i Tomàs Roig.