axiologia

f
Filosofia

Ciència que estudia l’origen i la història dels títols i de les dignitats.