axioma

m

Proposició indiscutida, admesa per tothom.