axonometria

f
Matemàtiques

axonometria

© Fototeca.cat

Mètode de representació de les figures de l’espai.

En aquest sistema hom pren un tríedre trirectangle com a referència i determina cada punt de l’espai per les seves projeccions ortogonals damunt els plans del tríedre. Després hom projecta sobre el pla del dibuix la figura formada pel tríedre, el punt i les seves projeccions sobre els plans del tríedre.

És útil, per a fixar bé la posició de la figura a l’espai, de dibuixar les interseccions dels plans del tríedre amb el pla de dibuix. Aquestes rectes d’intersecció són anomenades traces.

Projecció axonomètrica d’un cub

© Fototeca.cat

Per a determinar les projeccions d’un punt convé de graduar els eixos, és a dir, senyalar sobre cadascun projeccions d’unitats iguals (per exemple, centímetres). La graduació dels eixos és feta per mitjà de l'abatiment dels plans del tríedre.

Si el pla de dibuix és igualment inclinat respecte als tres eixos, la projecció és anomenada isomètrica. Hom la reconeix en el fet que les projeccions dels eixos formen entre ells angles iguals de 120°.

La projecció isomètrica és emprada sovint en la representació d’edificis. Un cas particular important de l’axonometria és la perspectiva cavallera.