Axum

Aksum

Les esteles d’Axum

Ian Swithinbank (CC BY-ND 2.0)

Localitat de Tigre, Etiòpia.

Principal centre religiós del país, especialment de l’Església Etiòpica (església de Hedar Sion). Format originàriament per immigrats sabeus del sud d’Aràbia que es dedicaven al comerç, al començament de l’era cristiana fou el principal mercat de vori del nord-est d’Àfrica. A mitjan segle IV, el territori d’Axum esdevingué regne cristià i es lligà políticament i religiosament a l’Egipte bizantí. Amb l’ajut de Justí I, s’estengué cap al Iemen fins a la conquesta dels perses sassànides. Sota Justinià, Axum fou la base principal de la política imperial a l’Aràbia contra Pèrsia (que intentava d’interceptar les rutes marítimes i terrestres). Aïllat per la conquesta àrab de la mar Roja, s’estengué cap a l’interior. De l’època d’esplendor (que coincidí amb la dinastia salomònica, al segle VII), no en resta sinó un conjunt d’esteles colossals de pedra vora la població actual. Aquesta localitat ha estat assimilada al regne del Preste Joan, gràcies als relats fantasiosos que sovintejaren a l’època més brillant. Amb l’arribada dels portuguesos, al segle XV, Axum fou alliberada de les darreres escomeses àrabs.