azeotropia

f
Química

Qualitat de les mescles azeotròpiques.