Bacǎu

Capital del judeţ homònim, Romania, als contraforts dels Carpats i a la vora del riu Bistrita.

Centre industrial (fàbriques de paper, construcció de maquinària, indústries tèxtils) i comercial. Nus ferroviari important i començament de la navegació fluvial del baix Bistriţa. Aeroport.