bacteri

esquizomicet
m
Biologia
Medicina
Veterinària

Nom amb què habitualment hom designa qualsevol dels representants de l’actual classe dels bacteris o esquizomicets.