bacterioproteïna

f
Biologia

Qualsevol proteïna que intervé en la composició dels bacteris, algunes de les quals posseeixen poder antigènic i serveixen per a classificar les soques de determinades espècies bacterianes.