bacteriostàtic

m
Biologia

Substància o agent que inhibeix el creixement bacterià.

Poden actuar com a bacteriostàtics els antibiòtics (antibiòtic) i els antisèptics (antisèptic), si hom els empra en concentracions apropiades.