bagauda

m
Història

Camperol revoltat contra els grans propietaris i el poder romà.

Els inicis del moviment dels bagaudes se situen a la fi del s II dC, però tingueren molt d’increment durant la crisi del s III i perduraren tot el baix Imperi Romà (ss IV i V). La documentació és més aviat escassa i no reflecteix la importància que tingué la revolta. Començà a les Gàl·lies i s’estengué durant el s IV a la Tarraconense, on Valentinià III hagué d’enviar un exèrcit dirigit per dos generals a la zona de l’alta vall de l’Ebre, però no resolgué l’afer, puix que hi ha notícia d’expedicions militars de càstig posteriors. Els bagaudes eren esclaus, colons agrícoles i camperols pobres i lliures, i la revolta es manifestà sobretot a les zones de grans propietaris.