baguet

m
Arts decoratives

Gemma o cristall tallat en una forma sensiblement rectangular.