Baish Aran

Reserva natural parcial que ocupa 389 ha dels municipis d’Es Bordes i Vilamòs (Vall d’Aran).

Fou declarada espai natural de protecció especial el 1987, per tal de salvaguardar la fauna forestal pirinenca dels boscs atlàntics, on es poden trobar el cabirol ( Capreolus capreolus ), l’isard ( Rupicapra pyrenaica ), el cérvol ( Cervus elaphus ), la marta ( Martes martes ), la marmota ( Marmota marmota ), el picot negre ( Dryocopus martius ), la becada ( Scolopax rusticola ), el mussol pirinenc ( Aegolius funereus ), el gall fer ( Tetrao urogallus ) i la perdiu blanca ( Lagopus mutus ).