Balakovo

Ciutat de Rússia, a l’oblast’ de Saratov.

Port fluvial al Volga, té drassanes, construccions mecàniques, combinat de fibres sintètiques i materials per a la construcció. Fundada el 1762, experimentà un gran creixement amb la construcció (1967-70) d’una gran presa i d’una central hidroelèctrica.