balança

f
Indústria tèxtil

Mecanisme semblant a una balança que en algunes màquines de la indústria tèxtil determina un moviment.

Per exemple, el mecanisme que dóna el moviment a la llançadora en el teler de volant.