balança

f
Economia

Quadre general de les relacions de dèbit i crèdit que lliguen un àmbit econòmic amb l’exterior.