balança

f

Nom de diferents instruments per a mesurar forces i altres magnituds distintes de la massa.