balança aperiòdica

balança de Curie
f
Física

Balança que porta als extrems del canastró uns dispositius que n’amorteixen les oscil·lacions, de manera que la lectura de les pesades esdevé molt ràpida.

Hom acostuma d’emprar amortidors formats per un èmbol que es mou a l’interior d’un cilindre ple d’aire o d’oli o bé amortidors electromagnètics.