balança de Roberval

f
Física

Esquema simplificat d’una balança de Roberval; en blau el sistema mòbil desplaçat de la posició d’equilibri

© Fototeca.cat

Balança de braços iguals en la qual els plats, en lloc de penjar dels extrems del canastró, reposen damunt dos ganivets, restant així al descobert per a fer fàcil la manipulació dels pesos i de la mercaderia.

Fou molt utilitzada comercialment abans de la difusió de la balança automàtica. L’estabilitat dels plats damunt els respectius ganivets és aconseguida mitjançant dues tiges C1 D1 i C2 D2, connectades entre elles per una barra D1 DD2, que gira al voltant del punt fix D, la qual fa de segon canastró i que, juntament amb el primer, forma un paral·lelogram articulat en el qual els costats més curts (tiges) es desplacen sempre verticalment i els punts dels canastrons situats a l’eix de la balança romanen fixos.