balança gravimètrica

f
Física

Instrument que permet de mesurar amb precisió la gravetat (gravímetre estàtic).

És usada en la prospecció gravimètrica, per a determinar la composició del subsol.