balança hidroestàtica

balança d’Arquimedes
f
Física

Esquema simplificat d’una balança hidroestàtica

© Fototeca.cat

Aparell emprat per a determinar la densitat (relativa) de sòlids i líquids.

Bàsicament, consisteix en una balança clàssica que, sota d’un dels plats, porta un ganxo on hom penja el cos la densitat del qual hom vol determinar. La densitat (relativa) d’un cos sòlid és el quocient entre la massa m del cos i la massa m' d’aigua que aquest desplaça en ésser submergit: m/m'. En el cas d’un líquid, hom determina la massa m' de l’aigua desplaçada per un cert cos de massa coneguda i la massa m1/m' (densitat).