balança magnètica

f
Física

Instrument que permet de mesurar la component vertical o horitzontal del camp magnètic terrestre en un cert indret.

És usat per a la prospecció magnètica del subsol (magnetòmetre). Hom l’anomena també variòmetre.