balança semiautomàtica

f
Física

Esquema simplificat d’una balança semiautomàtica

© fototeca.cat

Balança que resulta de combinar una balança de Roberval amb el mecanisme d’una balança automàtica.

La massa a determinar, situada al plat A, estira en el punt S de la cinta metàl·lica tangent a la part circular del mecanisme de lleves, i en resulta la indicació del pes sobre l’escala. Per a pesos superiors a un de determinat, que normalment és d’1 kg, hom col·loca un pes P al plat B, de manera que aleshores el pes del cos serà el de P més aquell que l’escala indiqui directament (el mètode és, doncs, de pesada per defecte).