Balduí II de Constantinoble

(?, 1217 — ?, 1273)

Emperador de Constantinoble (1228-61).

Fill de Pere II de Couternay, succeí al seu germà Robert I; regnà associat amb el seu sogre Joan de Brienne (mort el 1237). Hagué de fer cara a les reivindicacions al tron de Bizanci dels emperadors de Nicea: Joan II Ducas Vatatzés conquerí Adrianòpolis i Tessalònica, i el 1261 l’exèrcit de Miquel VIII s’emparà de Constantinoble, d’on pogué fugir Balduí II. L’any 1267 conclogué amb Carles de Nàposl el tractat de Viterbo, pel qual, a canvi de la seva ajuda per a reconquerir l’imperi perdut, li'n cedí una part, i fou concertada la boda del seu fill i hereu, Felip de Courtenay, amb Beatriu de Nàpols (hom estipulà que, en el cas que Felip morís sense fills, els seus drets revertiren al pare d’aquesta, Carles I).