Baleares

Diari en castellà aparegut a Palma, Mallorca, a la fi de la Guerra Civil de 1936-39.

Sorgit de la fusió d’El Día amb l’òrgan d’expressió falangista, esdevingué el diari de més difusió a Mallorca. Al maig del 1996 passà a editar-se íntegrament en català i adoptà el nom de Diari de Balears.