ball de patatuf

m
Folklore

Ball de parelles, de caràcter graciós, iniciat pels balladors amb un triple picament de mans.

Després d’un punteig que serveix per a formar parella, la balladora realitza mig visto, imitada seguidament pel ballador. Es deixen anar les mans i cadascú volta sobre el seu propi eix. Seguidament canvien de parella. Aquesta dansa, molt simple, és ballada sense variants en una bona part de la Catalunya Nova.