ball dels pabordes

m
Cristianisme

Dansa de caràcter religiós que ballaven amb motiu de la festa major tres pabordes i tres pabordesses.

Els balladors, amb vestit típic, capot llarg i barret de copa, evolucionaven amb simplicitat conjuntament amb les balladores, que anaven vestides de negre i amb el cap cobert amb caputxes. És ballat, entre altres localitats, a Sant Joan de les Abadesses .