Balmaseda

Municipi de la regió de Biscaia, País Basc, situat a l’alta vall del Cadágua..

Centre comercial i industrial (paper, mobles, metal.lúrgia. Hi destaquen diverses esglésies gòtiques.