bàlsam catòlic

m
Farmàcia

Preparat galènic antic, d’ús general, conegut també amb el nom de tintura alcohòlica de pericó vulnerària .

És obtingut per maceració de mirra, benjuí, bàlsam de Tolú, càlam i pericó; té acció excitant i hemostàtica, i hom l’aplica a ferides i plagues.