Baltasar de Muntaner i de Sacosta

(?, segle XVII — Mèxic?, 1712)

Eclesiàstic.

Fill gran del noble Pere de Muntaner i de Solanell, senyor de Gàver i regent de la tresoreria de Catalunya. Fou paborde de Berga i abat de Sant Pere de Galligants. El 1683 presidí la diputació de la generalitat de Catalunya. Fou abat de Sant Cugat del Vallès (1696-1711) i arquebisbe de Mèxic (1711-12).