balustre

m
Construcció i obres públiques

Columneta tornejada adornada amb motllures, de terrissa, pedra, etc, que serveix per a formar baranes de balcó, de terrat, d’escala, etc.