Banc Interamericà de Desenvolupament

BID (sigla)

Entitat bancària constituïda el 1959 que agrupa 21 països de l’Amèrica Llatina i els EUA.

Des del 1976 s’hi han afegit altres estats no americans que mantenen relacions comercials amb els països de l’àrea llatinoamericana, fins a un total de 46 el 1996. Administrava els fons de l’Aliança per al Progrés i a la seva desaparició perdé importància, però l’enorme deute exterior dels estats rellançà les seves activitats. Les seves funcions principals són la promoció de la inversió de capitals públics i privats per al desenvolupament sostenible mitjançant el finançament de programes dirigits. També ofereix suport tècnic als governs per a la creació de l’Àrea de Lliure Comerç de les Amèriques.