Banc Mundial

Nom amb el qual és conegut el grup bancari internacional que finança projectes i assisteix econòmicament països en vies de desenvolupament.

Comprèn cinc organitzacions: el Banc Internacional de Reconstrucció i Desenvolupament , el més gran pel volum dels préstecs i que opera en països amb una renda per habitant relativament alta; l’Associació Internacional de Desenvolupament (IDA, 1960), que concedeix terminis i assistència als països amb una renda per habitant inferior a 925 $ i que no poden afrontar els terminis dels préstecs del BIRD; la Corporació Financera Internacional (IFC, 1956), destinada a enfortir el sector privat dels països en desenvolupament; l’Agència de Garantia Multilateral d’Inversions (MIGA, 1988), que assessora la captació d’inversions estrangeres, i el Centre Internacional de Conflictes en Pagaments d’Inversions (ICSID, 1966), que arbitra les disputes entre governs i inversors estrangers.