banca islàmica

f
Economia

Tipus de banca que ajusta a la llei islàmica la seva activitat financera, per tal com no paga ni cobra interessos.

Els dipositants reben una part de la plusvàlua que origina el crèdit i participen en una part del risc. Els crèdits són reemborsats amb una part de la plusvàlua generada per la inversió o amb els marges deixats per les compravendes de béns i equipaments. El primer d’aquests bancs fou el Nasser Social Bank (1971). El 1992 n'hi havia més de cinquanta en una vintena d’estats.