bancada

f
Indústria tèxtil

Taulell emprat pels abaixadors sobre el qual posaven els draps que volien abaixar.