Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

BBVA (sigla)

Grup bancari, fruit de la fusió el 1999 entre el Banco de Bilbao Vizcaya i Argentaria.

L’entitat començà a operar al principi de l’any 2000 amb aquest nom. Juntament amb el Banco Santander Central Hispano, ocupa el primer lloc a l’estat espanyol per valor de capitalització (uns 57 mil milions d’euros) i per resultats, més de 4.600 milions d’euros de beneficis nets el 2010. Aquest any el nombre d’accionistes superava el milió, tenia uns 47 milions de clients repartits en 37 països. El nombre d’empleats era d’uns 107.000 i la xarxa d’oficines superava les 7.000. Des de la fundació el grup és presidit per Francisco González. Els serveis centrals són a Madrid i a Bilbao, i la seu social a Bilbao.

A banda de l’Estat espanyol (amb més de 4.000 oficines), té una forta presència a l’Amèrica Llatina, amb més del 17% dels dipòsits del sistema financer i el 20% dels crèdits, fons d’inversió i fons de pensions. Destaca molt especialment la implantació a Mèxic, on és la primera entitat a través de la seva filial Bancomer, que adquirí l’any 2000. El 2006 entrà al mercat dels EUA en adquirir Texas Regional Bancshares Inc. i State National Bancshares. Aquest mateix any entrà també a la Xina i a Hong Kong, on adquirí el 15% del China Citic Bank Corporation Limited (CNCB) i el 30% de la seva filial, el Citic International Financial Holdings (CIFH), participacions que reduí dràsticament fins només mantenir el 4,7% del CNCB, el 2015.

També posseeix una potent cartera de participacions industrials, entre les quals destaca , de la qual és el primer accionista juntament amb la . El 2000 féu efectiva la desaparició de . Al març del 2012 reforçà la presència a Catalunya quan el Banc d’Espanya li adjudicà . El Fons de Garantia de Dipòsits assumí durant deu anys el 80% de les pèrdues. Després de l’operació els actius del BBVA passaren a estar valorats en uns 330.000 mil milions d’euros. El 21 de juliol de 2014 guanyà la subhasta amb la qual l'Estat posà a la venda , entitat que s'adjudicà. Al març del 2016 els consells d'administració d'ambdues entitats aprovaren el projecte de fusió que en la pràctica comportava l'absorció de Catalunya Banc (nom de l'entitat en la qual s'havia reconvertit Catalunya Caixa el 2011) per part del BBVA.