Banco Central Hispano

Entitat bancària constituïda a Madrid l’any 1919, amb el nom de Banco Central .

Entre el 1947 i el 1978 absorbí un total de 21 bancs locals i regionals. El 1991 es fusionà amb el Banco Hispano Americano i la nova entitat adoptà el nom actual. El 1998 el grup comprenia set bancs filials i vinculats, cinc dels quals fora de l’Estat espanyol —Canadà, Estats Units, Bèlgica, Puerto Rico i Panamà—, i era representat amb sucursals a onze països més. Controlava també onze societats repartides entre el sector econòmic i el financer i d’assegurances. El 1999 es fusionà amb el Banco de Santander per donar lloc al grup Banco Santander Central Hispano (BSCH).