Banco de Bilbao Vizcaya

BBV (sigla)

Entitat bancària domiciliada a Bilbao i creada el 1988 com a resultat de la fusió del Banco de Bilbao i del Banco de Vizcaya.

El 1994 absorbí el Banco Meridional i el Banco de Crédito Canario. El 1997 el seu grup comprenia 178 societats consolidades, que incloïen 32 entitats bancàries (onze de les quals a l’Amèrica Llatina), societats de cartera, d’inversió mobiliària, institucions financeres, gestores de fons d’inversió i de pensions i immobiliàries. Participava en set bancs estrangers més i mantenia la primera cartera de participacions industrials de la banca espanyola. El 2000 es fusionà amb Argentaria i donà lloc al grup bancari Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).