Banco Español de Crédito

lBanesto

Entitat bancària fundada el 1902 a Madrid, com a continuadora del Crédito Mobiliario Español, de capital francès, i vinculada a la Banque de Paris et des Pays-Bas fins a la guerra europea, que les accions passaren a mans espanyoles.

Al mateix temps que absorbia el Banc Comercial de València (1928) i la sucursal barcelonina del Banco di Roma (1930), anava desenvolupant empreses industrials, ferroviàries, asseguradores, etc. En 1942-60, s’expandí als Països Catalans mitjançant l’absorció d’un gran nombre de petites i mitjanes entitats autòctones, política que aplicà també a la resta de l’estat. El 1963 creà el seu banc industrial (Banco de Desarrollo Económico Español, BANDESCO). El 1978 absorbí el Banc Coca, el 1979 agafà el control del Banco de Madrid i del seu filial, el Banc Català de Desenvolupament. Posteriorment es féu càrrec d’alguns bancs afectats per la crisi i comprats al Fons de Garantia. El 1993, en virtual fallida, fou intervingut pel Banco de España; el 1994 fou adquirit pel Banco de Santander.